GRUP MANILA,  un holding familiar
d´empreses a CALAFELL
GRUP MANILA
GRUP MANILA
Grup Manila es un Holding d'empreses de caràcter familiar dedicades a diferents activitats, tals com
l'explotació d'establiments d'hostaleria, promoció, edificació i lloguer d'habitatges, tant en règim de temporada
com de residencia habitual, així com de participació en societats amb
finalitat de gestió i administració de valors representatius dels fons propis d'entitats no residents en territori
espanyol, mitjançant la
corresponent organització de mitjans naturals i personals.
C/ Montserrat, 11 - 43820 Calafell - SPAIN - Tel/Fax: +34 977693471 - L´Estany Park, S.L. - Manila BG S.L.U.